Usluge

Šta radimo

Upoznaćemo vas sa našim uslugama

Tehničko održavanje

Naša kompanija pruža usluge preventivnog i korektivnog tehničkog održavanje objekata (komercijalnih i stambenih) :

 • Facility Management (Upravljanje projektima);
 • Održavanje HVAC sistema (grejanje, ventilacija i klimatizacija);
 • Održavanje elektroenergetskih instalacija;
 • Održavanje VIK sistema (vodovod i kanalizacija);
 • Usluge instalacija, održavanja i popravki sistema zaštite od požara;
 • Usluge termovizije;
 • Usluge domara / caretaker-a;
 • Usluge rekonstrukcije, renoviranja i adaptacije svih vrsta prostora i objekata.

Našim korisnicima stoji na raspolaganju stručan tim inženjera i tehničara koji je opremljen kvalitetnim alatima i mernim instrumentima.

Higijena – Higijensko održavanje

 • Održavanje poslovnih prostora, prodajnih objekata, magacina i mesta na kojima ljudi svakodnevno vrše svoje poslovne aktivnosti.
 •  Naš tim iskusnih higijeničara i supervizora izlazi u susret svim zahtevima i izazovima okruženja.
 • Sektor higijene se prilagođava organizacionoj kulturi klijenata, prilikom pružanja usluga redovnog ili povremenog održavanja.

Završno čišćenje za vreme  i nakon građevinskih radova

 • Gradjevnisko čišćenje je jedna od usko stručnih delatnosti sektora higijene.
 • Pružamo usluge u svim fazama čišćenja objekata u izgradnji i nakon završetka gradjevniskih radova u tri faze.
 • Prva faza:  Skupljanje kabastog materijala, sortiranje, odvoženje sa objekta i njegovo adekvatno odlaganje.
 • Druga faza:  Pranje svih ugradjenih elemenata nakon grubih radova.
 • Treća faza:  Završna faza nakon gradjevinskih radova u kojoj se pred predaju ili korišćenje prostorije obavlja detaljno pranje svih elemenata objekta.

Naša kompanija izvodi unutrašnji i spoljni razvod za sve vrste sistema klimatizacije i grejanja sa pratećim građevinskim zemljanim radovima. Montiramo sve vrste toplotnih i rashladnih podstanica sa pružanjem kompletne usluge koja obuhvata izolovanje instalacija i zaštitu izolacije aluminijumskim limom, kao i montažu kompletne automatike za upravljanje radom sistema.

Vršimo projektovanje, izvođenje i puštanje u rad sistema hlađenja. Pri projektovanju i izvođenju objekata vodimo računa o energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine.

Trudimo se da pažljivom ugradnjom ventilacionih kanala i opreme koja se ogleda u odgovarajućem izboru nosećih elemenata i pravilnom rasporedu oslonaca, obezbedimo projektovane tehničke karakteristike sistema, odnosno najmanje padove pritiska, a samim tim i niske pogonske troškove.

Postavljanje složenih cevovodnih puteva sa fokusom na trajnost , efikasnost i kvalitet.

Elektroenergetika instalacija slabe struje.